top of page
Sök

Finns det olika former av PCOS?

Finns det olika former av PCOS? Vissa symptom och diagnoser inträffer i samband med PCOS. Men det finns ingen klargörande forskning om det.

Vad är egentligen PCOS?

PCOS - PolyCystiskt OvarieSyndrom Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) beskrevs första gången 1935 av Stein och Leventhal och kallas i äldre...

Blog: Blog2
bottom of page