top of page
Sök
  • Skribentens bildFranzi Holistic Body

Vad är egentligen PCOS?

Uppdaterat: 16 juni 2021

PCOS - PolyCystiskt OvarieSyndrom


Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) beskrevs första gången 1935 av Stein och Leventhal och kallas i äldre litteratur för Stein–Leventhals syndrom.


Upp till 20% av alla kvinnor i fertil ålder har PCOS.

PCOS betyder PolyCystisktSyndrom och det betyder egentligen äggstockar med många cystor eller man kan också säga äggstockar med många äggblåsor. PCOS är den vanligaste endokrina rubbningen hos kvinnor i fertil ålder och beror på ökad aktivitet av Testosteron.

PCOS Äggstockar med många äggblåsor

Hormonrubbningen innebär en ökad halt av fritt testosteron samt minskad insulinkänslighet. Tillståndet har en ärftlig komponent men är också beroende av livsstilsfaktorer som påverkar kroppsvikten.

De vanligaste symtomen är gles eller utebliven menstruation, Hirsutism, akne, insulinresistens och övervikt. Men det finns många fler symptom och det är och upplevs olika för varje individ. Det finns en del kvinnor med PCOS som inte är överviktiga och blir pga. av det feldiagnosticerade.

De flesta får symtom med början av puberteten och första menstruationen som tilltar i samband med viktuppgång. Men flest kvinnor få diagnosen i samband med infertilitetsutredningen.

Menstruationsrubbningar beror på den störda ägglossningen. På lång sikt har kvinnor med PCOS en förhöjd risk för typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Androgener stimulerar hårväxten som även kallas för Hirsutism. Det är en ökad behåring av manlig typ. Här handlar det om en mörk och grov behåring som typiskt är lokaliserad till haka och överläpp, runt bröstvårtor, i medellinjen på nedre delen av buken, i ryggslutet, lår och ljumskar. Det förekommer också håravfall på huvudet av ”den manliga typen”. Den vanliga orsaken till Hirsutism är PCOS.


Utredning av PCOS gör man genom hormonanalyser med blodprov och gynekologiskt ultraljud av äggstockarna.


Diagnosen ställs sen med hjälp av Rotterdam-kriterierna.

Två av följande tre kriterier krävs för diagnosen PCOS enligt Rotterdam-kriterierna:

  1. Glesa menstruationer eller utebliven menstruation.

  2. Hyperandrogenism, antingen biokemisk (testosteron/SHBG-kvot över 0,05) eller klinisk som till exempel Hirsutism.

  3. Polycystiska ovarier på ultraljud.


Det är inte lätt att få en ställd diagnos. Tyvärr är det fortfarande ovanligt att ha det som kvinna. Det tycker jag är fel.

Kämpa för din rätt att få din PCOS diagnos. Det gör det enklare för dig att kunna hantera och leva med din PCOS.


Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


Post: Blog2 Post
bottom of page